Strandholmen 12
7624 EKNE

Strandholmen 12, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandholmen 12, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 134 / 1 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 309 GUSTAD
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad:

Strandholmen

Strandholmen er ein veg i Levanger kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 115.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandholmen 12 7624 EKNE 63.7006, 11.0837 134 / 1
Strandholmen 64 7624 EKNE 63.7054, 11.0855 137 / 11
Strandholmen 66 7624 EKNE 63.7056, 11.0866 136 / 6
Strandholmen 68 7624 EKNE 63.7058, 11.0862 136 / 2
Strandholmen 70 7624 EKNE 63.7055, 11.0847 137 / 14
Strandholmen 83 7624 EKNE 63.7059, 11.0821 137 / 3
Strandholmen 87 7624 EKNE 63.7059, 11.0799 137 / 3
Strandholmen 105 7624 EKNE 63.7076, 11.0808 137 / 7
Strandholmen 107 7624 EKNE 63.7080, 11.0819 137 / 4
Strandholmen 113 7624 EKNE 63.7098, 11.0843 137 / 12
Strandholmen 115 7624 EKNE 63.7099, 11.0848 137 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken