Konvalvegen 17
7620 SKOGN

Konvalvegen 17, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Konvalvegen 17, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 85 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 205 MØNSTERHAUG
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad: Skogn

Konvalvegen

Konvalvegen er ein veg i Levanger kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Konvalvegen 1 7620 SKOGN 63.7009, 11.1883 37 / 55
Konvalvegen 2 7620 SKOGN 63.6998, 11.1866 37 / 200
Konvalvegen 3 7620 SKOGN 63.7007, 11.1880 37 / 37
Konvalvegen 4 7620 SKOGN 63.6996, 11.1862 37 / 174
Konvalvegen 5 7620 SKOGN 63.7003, 11.1878 37 / 41
Konvalvegen 6 7620 SKOGN 63.6994, 11.1857 37 / 173
Konvalvegen 7 7620 SKOGN 63.7001, 11.1877 37 / 157
Konvalvegen 8 7620 SKOGN 63.6991, 11.1853 37 / 148
Konvalvegen 9 7620 SKOGN 63.6998, 11.1875 37 / 43
Konvalvegen 10 7620 SKOGN 63.6989, 11.1849 37 / 118
Konvalvegen 11 7620 SKOGN 63.6995, 11.1868 37 / 33
Konvalvegen 12 7620 SKOGN 63.6982, 11.1828 37 / 119
Konvalvegen 13 7620 SKOGN 63.6993, 11.1863 37 / 97
Konvalvegen 14 7620 SKOGN 63.6980, 11.1821 37 / 113
Konvalvegen 15 7620 SKOGN 63.6991, 11.1860 37 / 165
Konvalvegen 17 7620 SKOGN 63.6990, 11.1858 37 / 85
Konvalvegen 19 7620 SKOGN 63.6989, 11.1855 37 / 202
Konvalvegen 21 7620 SKOGN 63.6987, 11.1852 37 / 158
Konvalvegen 23 7620 SKOGN 63.6981, 11.1846 37 / 22
Konvalvegen 25 7620 SKOGN 63.6979, 11.1838 37 / 152
Konvalvegen 27 7620 SKOGN 63.7006, 11.1823 37 / 147
Konvalvegen 29 7620 SKOGN 63.6976, 11.1827 37 / 149
Konvalvegen 31 7620 SKOGN 63.6980, 11.1833 37 / 166
Konvalvegen 33 7620 SKOGN 63.6978, 11.1826 37 / 146
Konvalvegen 35 7620 SKOGN 63.6975, 11.1819 37 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken