Vinanvegen 197
7630 ÅSEN

Vinanvegen 197, 7630 ÅSEN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vinanvegen 197, 7630 ÅSEN:

  • Postnummer: 7630 ÅSEN
  • Gards-/bruksnummer: 192 / 12 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 402 MOSSING
  • Valkrins: 7 ÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9090402 Åsen
  • Tettstad:

Vinanvegen

Vinanvegen er ein veg i Levanger kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 61 til 496.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vinanvegen 61 7630 ÅSEN 63.6208, 11.1683 191 / 2
Vinanvegen 68 7630 ÅSEN 63.6176, 11.1613 191 / 1
Vinanvegen 70 7630 ÅSEN 63.6174, 11.1617 191 / 1
Vinanvegen 92 7630 ÅSEN 63.6187, 11.1704 191 / 15
Vinanvegen 94 7630 ÅSEN 63.6184, 11.1695 191 / 14
Vinanvegen 142 7630 ÅSEN 63.6178, 11.1778 191 / 12
Vinanvegen 155 7630 ÅSEN 63.6176, 11.1807 191 / 3
Vinanvegen 190 7630 ÅSEN 63.6180, 11.1875 192 / 15
Vinanvegen 191 7630 ÅSEN 63.6185, 11.1885 192 / 8
Vinanvegen 192 7630 ÅSEN 63.6182, 11.1881 192 / 7
Vinanvegen 193 7630 ÅSEN 63.6187, 11.1877 192 / 20
Vinanvegen 194 7630 ÅSEN 63.6177, 11.1883 192 / 11
Vinanvegen 195 7630 ÅSEN 63.6186, 11.1865 192 / 18
Vinanvegen 196 7630 ÅSEN 63.6176, 11.1875 192 / 28
Vinanvegen 197 7630 ÅSEN 63.6187, 11.1898 192 / 12
Vinanvegen 198 7630 ÅSEN 63.6173, 11.1882 192 / 17
Vinanvegen 199 7630 ÅSEN 63.6191, 11.1884 192 / 6
Vinanvegen 200 7630 ÅSEN 63.6172, 11.1873 192 / 14
Vinanvegen 201 7630 ÅSEN 63.6192, 11.1890 192 / 10
Vinanvegen 202 7630 ÅSEN 63.6168, 11.1887 192 / 27
Vinanvegen 204 7630 ÅSEN 63.6167, 11.1877 192 / 24
Vinanvegen 215 7630 ÅSEN 63.6190, 11.1908 192 / 26
Vinanvegen 217 7630 ÅSEN 63.6195, 11.1912 192 / 32
Vinanvegen 219 7630 ÅSEN 63.6197, 11.1909 192 / 13
Vinanvegen 221 7630 ÅSEN 63.6192, 11.1975 192 / 25
Vinanvegen 222 7630 ÅSEN 63.6176, 11.1917 192 / 2
Vinanvegen 223 7630 ÅSEN 63.6193, 11.1986 192 / 21
Vinanvegen 225 7630 ÅSEN 63.6194, 11.1993 192 / 23
Vinanvegen 227 7630 ÅSEN 63.6197, 11.1994 192 / 22
Vinanvegen 229 7630 ÅSEN 63.6202, 11.2034 192 / 3
Vinanvegen 231 7630 ÅSEN 63.6235, 11.2058 192 / 5
Vinanvegen 233 7630 ÅSEN 63.6232, 11.2090 192 / 9
Vinanvegen 235 7630 ÅSEN 63.6200, 11.2005 192 / 3
Vinanvegen 237 7630 ÅSEN 63.6201, 11.2012 192 / 3
Vinanvegen 281 7630 ÅSEN 63.6192, 11.2044 192 / 34
Vinanvegen 357 7630 ÅSEN 63.6235, 11.2357 194 / 2
Vinanvegen 359 7630 ÅSEN 63.6174, 11.2273 193 / 1
Vinanvegen 361 7630 ÅSEN 63.6171, 11.2295 193 / 12
Vinanvegen 363 7630 ÅSEN 63.6173, 11.2310 193 / 13
Vinanvegen 365 7630 ÅSEN 63.6183, 11.2320 193 / 7
Vinanvegen 375 7630 ÅSEN 63.6237, 11.2498 194 / 4
Vinanvegen 400 7630 ÅSEN 63.6050, 11.2134 195 / 3
Vinanvegen 471 7630 ÅSEN 63.6154, 11.2325 193 / 8
Vinanvegen 490 7630 ÅSEN 63.6130, 11.2382 193 / 3
Vinanvegen 492 7630 ÅSEN 63.6118, 11.2379 193 / 3
Vinanvegen 494 7630 ÅSEN 63.6121, 11.2364 193 / 3
Vinanvegen 496 7630 ÅSEN 63.6124, 11.2370 193 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken