Brokstien 151
7620 SKOGN

Brokstien 151, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brokstien 151, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 3 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 307 TUV
  • Valkrins: 3 TUV
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Brokstien

Brokstien er ein veg i Levanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 36 til 195.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brokstien 36 7620 SKOGN 63.7016, 11.1437 96 / 1
Brokstien 38 7620 SKOGN 63.7026, 11.1328 97 / 1
Brokstien 40 7620 SKOGN 63.7029, 11.1331 97 / 1
Brokstien 42 7620 SKOGN 63.7013, 11.1398 96 / 5
Brokstien 83 7620 SKOGN 63.6962, 11.1469 95 / 1
Brokstien 90 7620 SKOGN 63.6961, 11.1461 95 / 1
Brokstien 95 7620 SKOGN 63.6951, 11.1464 94 / 4
Brokstien 124 7620 SKOGN 63.6940, 11.1435 94 / 6
Brokstien 126 7620 SKOGN 63.6943, 11.1421 94 / 7
Brokstien 129 7620 SKOGN 63.6926, 11.1437 94 / 10
Brokstien 149 7620 SKOGN 63.6875, 11.1452 94 / 3
Brokstien 151 7620 SKOGN 63.6881, 11.1442 94 / 3
Brokstien 195 7620 SKOGN 63.6870, 11.1384 87 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken