Bjørgvegen 88
7624 EKNE

Bjørgvegen 88, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørgvegen 88, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 133 / 31 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 309 GUSTAD
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad:

Bjørgvegen

Bjørgvegen er ein veg i Levanger kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 86 til 97.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørgvegen 86 7624 EKNE 63.6994, 11.0988 133 / 31
Bjørgvegen 88 7624 EKNE 63.6992, 11.0991 133 / 31
Bjørgvegen 95 7624 EKNE 63.7018, 11.1013 133 / 1
Bjørgvegen 97 7624 EKNE 63.7018, 11.1017 133 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken