Sørnesset 37
7629 YTTERØY

Sørnesset 37, 7629 YTTERØY er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørnesset 37, 7629 YTTERØY:

  • Postnummer: 7629 YTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 348 / 1 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 803 GRAV
  • Valkrins: 14 YTTERØY
  • Kyrkjesogn: 9090302 Ytterøy
  • Tettstad:

Sørnesset

Sørnesset er ein veg i Levanger kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 144.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørnesset 16 7629 YTTERØY 63.7516, 11.0310 348 / 3
Sørnesset 25 7629 YTTERØY 63.7517, 11.0351 348 / 4
Sørnesset 27 7629 YTTERØY 63.7514, 11.0371 348 / 5
Sørnesset 29 7629 YTTERØY 63.7498, 11.0367 345 / 1
Sørnesset 31 7629 YTTERØY 63.7450, 11.0366 346 / 12
Sørnesset 33 7629 YTTERØY 63.7457, 11.0323 346 / 1
Sørnesset 37 7629 YTTERØY 63.7499, 11.0331 348 / 1
Sørnesset 38 7629 YTTERØY 63.7498, 11.0311 348 / 1
Sørnesset 73 7629 YTTERØY 63.7477, 11.0281 347 / 7
Sørnesset 74 7629 YTTERØY 63.7475, 11.0280 347 / 7
Sørnesset 93 7629 YTTERØY 63.7463, 11.0305 346 / 2
Sørnesset 107 7629 YTTERØY 63.7455, 11.0241 346 / 6
Sørnesset 111 7629 YTTERØY 63.7450, 11.0234 346 / 10
Sørnesset 113 7629 YTTERØY 63.7446, 11.0226 346 / 11
Sørnesset 115 7629 YTTERØY 63.7440, 11.0220 346 / 4
Sørnesset 120 7629 YTTERØY 63.7456, 11.0195 347 / 4
Sørnesset 133 7629 YTTERØY 63.7448, 11.0193 347 / 5
Sørnesset 144 7629 YTTERØY 63.7442, 11.0179 347 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken