Grendevegen 1
7624 EKNE

Grendevegen 1, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grendevegen 1, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 157 / 22 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 309 GUSTAD
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad: Ekne

Grendevegen

Grendevegen er ein veg i Levanger kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grendevegen 1 7624 EKNE 63.7010, 11.0386 157 / 22
Grendevegen 2 7624 EKNE 63.7005, 11.0392 157 / 85
Grendevegen 3 7624 EKNE 63.7011, 11.0390 157 / 23
Grendevegen 4 7624 EKNE 63.7003, 11.0396 157 / 90
Grendevegen 5 7624 EKNE 63.7016, 11.0397 157 / 11
Grendevegen 10 7624 EKNE 63.7007, 11.0400 157 / 24
Grendevegen 11 7624 EKNE 63.7016, 11.0408 157 / 30
Grendevegen 12 7624 EKNE 63.7004, 11.0403 157 / 31
Grendevegen 13 7624 EKNE 63.7017, 11.0415 157 / 32
Grendevegen 14 7624 EKNE 63.7002, 11.0407 157 / 33
Grendevegen 15 7624 EKNE 63.7019, 11.0415 157 / 36
Grendevegen 16 7624 EKNE 63.7004, 11.0410 157 / 41
Grendevegen 18 7624 EKNE 63.7007, 11.0412 157 / 39
Grendevegen 20 7624 EKNE 63.7009, 11.0413 157 / 34
Grendevegen 22 7624 EKNE 63.7008, 11.0406 157 / 40
Grendevegen 24 7624 EKNE 63.7010, 11.0403 157 / 82
Grendevegen 26 7624 EKNE 63.7011, 11.0408 157 / 83
Grendevegen 28 7624 EKNE 63.7012, 11.0414 157 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken