Falstadberget 9A
7624 EKNE

Falstadberget 9A, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Falstadberget 9A, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 158 / 35 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 309 GUSTAD
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad: Ekne

Falstadberget

Falstadberget er ein veg i Levanger kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Falstadberget 1 7624 EKNE 63.7041, 11.0400 158 / 31
Falstadberget 2 7624 EKNE 63.7022, 11.0378 158 / 51
Falstadberget 3 7624 EKNE 63.7042, 11.0404 158 / 32
Falstadberget 4 7624 EKNE 63.7029, 11.0388 158 / 4
Falstadberget 5 7624 EKNE 63.7043, 11.0408 158 / 33
Falstadberget 6A 7624 EKNE 63.7027, 11.0382 159 / 19
Falstadberget 6B 7624 EKNE 63.7030, 11.0384 159 / 20
Falstadberget 6C 7624 EKNE 63.7032, 11.0387 159 / 13
Falstadberget 7 7624 EKNE 63.7044, 11.0410 158 / 34
Falstadberget 8 7624 EKNE 63.7038, 11.0401 158 / 17
Falstadberget 9A 7624 EKNE 63.7048, 11.0415 158 / 35
Falstadberget 9B 7624 EKNE 63.7048, 11.0415 158 / 35
Falstadberget 9C 7624 EKNE 63.7047, 11.0415 158 / 35
Falstadberget 9D 7624 EKNE 63.7046, 11.0414 158 / 35
Falstadberget 9E 7624 EKNE 63.7048, 11.0416 158 / 35
Falstadberget 9F 7624 EKNE 63.7048, 11.0416 158 / 35
Falstadberget 9G 7624 EKNE 63.7047, 11.0416 158 / 35
Falstadberget 9H 7624 EKNE 63.7046, 11.0416 158 / 35
Falstadberget 10 7624 EKNE 63.7039, 11.0405 158 / 18
Falstadberget 12 7624 EKNE 63.7039, 11.0410 158 / 19
Falstadberget 13 7624 EKNE 63.7051, 11.0418 158 / 37
Falstadberget 15 7624 EKNE 63.7054, 11.0421 158 / 38
Falstadberget 16 7624 EKNE 63.7038, 11.0415 158 / 21
Falstadberget 17 7624 EKNE 63.7051, 11.0413 158 / 39
Falstadberget 18 7624 EKNE 63.7041, 11.0415 158 / 22
Falstadberget 19 7624 EKNE 63.7054, 11.0415 158 / 40
Falstadberget 21 7624 EKNE 63.7056, 11.0419 158 / 41
Falstadberget 22 7624 EKNE 63.7041, 11.0424 158 / 23
Falstadberget 23 7624 EKNE 63.7059, 11.0422 158 / 42
Falstadberget 24 7624 EKNE 63.7038, 11.0424 158 / 24
Falstadberget 25 7624 EKNE 63.7056, 11.0427 158 / 43
Falstadberget 26 7624 EKNE 63.7045, 11.0426 158 / 7
Falstadberget 27 7624 EKNE 63.7059, 11.0429 158 / 44
Falstadberget 28 7624 EKNE 63.7048, 11.0428 158 / 6
Falstadberget 29 7624 EKNE 63.7062, 11.0424 158 / 45
Falstadberget 31 7624 EKNE 63.7062, 11.0424 158 / 46
Falstadberget 34 7624 EKNE 63.7054, 11.0432 158 / 25
Falstadberget 36 7624 EKNE 63.7055, 11.0434 158 / 26
Falstadberget 38 7624 EKNE 63.7058, 11.0435 158 / 27
Falstadberget 40 7624 EKNE 63.7060, 11.0434 158 / 28
Falstadberget 42 7624 EKNE 63.7062, 11.0432 158 / 29
Falstadberget 44 7624 EKNE 63.7064, 11.0432 158 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken