Lysaker 15
7620 SKOGN

Lysaker 15, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lysaker 15, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 10 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad: Skogn

Lysaker

Lysaker er ein veg i Levanger kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lysaker 4 7620 SKOGN 63.6954, 11.2005 37 / 4
Lysaker 5 7620 SKOGN 63.6958, 11.2002 37 / 194
Lysaker 7 7620 SKOGN 63.6960, 11.2003 37 / 7
Lysaker 8 7620 SKOGN 63.6957, 11.2010 37 / 80
Lysaker 10 7620 SKOGN 63.6958, 11.2013 37 / 230
Lysaker 12 7620 SKOGN 63.6959, 11.2014 37 / 229
Lysaker 14 7620 SKOGN 63.6960, 11.2017 37 / 233
Lysaker 15 7620 SKOGN 63.6968, 11.2006 37 / 10
Lysaker 16 7620 SKOGN 63.6961, 11.2019 37 / 234
Lysaker 29 7620 SKOGN 63.6971, 11.2019 37 / 10
Lysaker 31 7620 SKOGN 63.6973, 11.2006 37 / 36
Lysaker 36 7620 SKOGN 63.6982, 11.2038 37 / 14
Lysaker 39 7620 SKOGN 63.6982, 11.2005 37 / 1
Lysaker 41 7620 SKOGN 63.6984, 11.2002 37 / 1
Lysaker 43 7620 SKOGN 63.6985, 11.2001 37 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken