Nordlia 8
7657 VERDAL

Nordlia 8, 7657 VERDAL er ei adresse i Verdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlia 8, 7657 VERDAL:

  • Postnummer: 7657 VERDAL
  • Gards-/bruksnummer: 277 / 192 i 5038 Verdal
  • Grunnkrins: 503 BERG
  • Valkrins: 22 Vinne stemmekrets
  • Kyrkjesogn: 9090103 Vinne
  • Tettstad: Verdalsøra

Nordlia

Nordlia er ein veg i Verdal kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlia 1 7657 VERDAL 63.7694, 11.4851 277 / 194
Nordlia 2 7657 VERDAL 63.7692, 11.4852 277 / 195
Nordlia 3 7657 VERDAL 63.7690, 11.4855 277 / 196
Nordlia 4 7657 VERDAL 63.7690, 11.4848 277 / 197
Nordlia 5 7657 VERDAL 63.7690, 11.4843 277 / 199
Nordlia 6 7657 VERDAL 63.7693, 11.4839 277 / 191
Nordlia 7 7657 VERDAL 63.7692, 11.4833 277 / 190
Nordlia 8 7657 VERDAL 63.7692, 11.4828 277 / 192

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken