Setervegen 21
7653 VERDAL

Setervegen 21, 7653 VERDAL er ei adresse i Verdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Setervegen 21, 7653 VERDAL:

  • Postnummer: 7653 VERDAL
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 1144 i 5038 Verdal
  • Grunnkrins: 103 ØRMELEN 2
  • Valkrins: 21 Øra stemmekrets
  • Kyrkjesogn: 9090101 Stiklestad
  • Tettstad: Verdalsøra

Setervegen

Setervegen er ein veg i Verdal kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Setervegen 1 7653 VERDAL 63.7946, 11.4599 18 / 1237
Setervegen 3 7653 VERDAL 63.7945, 11.4604 18 / 1248
Setervegen 4 7653 VERDAL 63.7949, 11.4608 17 / 24
Setervegen 5 7653 VERDAL 63.7945, 11.4608 18 / 909
Setervegen 6 7653 VERDAL 63.7947, 11.4615 18 / 448
Setervegen 7 7653 VERDAL 63.7943, 11.4609 18 / 610
Setervegen 8 7653 VERDAL 63.7945, 11.4616 18 / 447
Setervegen 9 7653 VERDAL 63.7943, 11.4604 18 / 1151
Setervegen 10 7653 VERDAL 63.7943, 11.4616 18 / 450
Setervegen 11 7653 VERDAL 63.7943, 11.4598 18 / 978
Setervegen 12 7653 VERDAL 63.7940, 11.4616 18 / 1081
Setervegen 13 7653 VERDAL 63.7941, 11.4597 18 / 826
Setervegen 14A 7653 VERDAL 63.7941, 11.4621 18 / 57
Setervegen 14B 7653 VERDAL 63.7941, 11.4622 18 / 57
Setervegen 14C 7653 VERDAL 63.7942, 11.4620 18 / 57
Setervegen 15 7653 VERDAL 63.7941, 11.4604 18 / 888
Setervegen 17 7653 VERDAL 63.7941, 11.4610 18 / 850
Setervegen 18 7653 VERDAL 63.7931, 11.4627 18 / 837
Setervegen 19 7653 VERDAL 63.7936, 11.4609 18 / 1323
Setervegen 20 7653 VERDAL 63.7928, 11.4628 18 / 1104
Setervegen 21 7653 VERDAL 63.7935, 11.4611 18 / 1144
Setervegen 22 7653 VERDAL 63.7926, 11.4628 18 / 948
Setervegen 23 7653 VERDAL 63.7932, 11.4616 18 / 1005
Setervegen 24 7653 VERDAL 63.7923, 11.4629 18 / 3
Setervegen 25 7653 VERDAL 63.7930, 11.4619 18 / 1315
Setervegen 26 7653 VERDAL 63.7921, 11.4630 18 / 3
Setervegen 27 7653 VERDAL 63.7929, 11.4619 18 / 1310
Setervegen 29 7653 VERDAL 63.7928, 11.4619 18 / 575
Setervegen 31 7653 VERDAL 63.7928, 11.4619 18 / 1347
Setervegen 33 7653 VERDAL 63.7926, 11.4619 18 / 1164
Setervegen 35 7653 VERDAL 63.7926, 11.4619 18 / 575
Setervegen 37 7653 VERDAL 63.7925, 11.4619 18 / 1316
Setervegen 39 7653 VERDAL 63.7924, 11.4619 18 / 1313
Setervegen 41 7653 VERDAL 63.7923, 11.4618 18 / 1141
Setervegen 43 7653 VERDAL 63.7922, 11.4618 18 / 1312
Setervegen 45 7653 VERDAL 63.7921, 11.4618 18 / 1311
Setervegen 47 7653 VERDAL 63.7920, 11.4618 18 / 575
Setervegen 49 7653 VERDAL 63.7919, 11.4617 18 / 3
Setervegen 51 7653 VERDAL 63.7918, 11.4617 18 / 1319
Setervegen 53 7653 VERDAL 63.7917, 11.4617 18 / 3
Setervegen 55 7653 VERDAL 63.7917, 11.4617 18 / 1234

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken