Grustaket 4B
7654 VERDAL

Grustaket 4B, 7654 VERDAL er ei adresse i Verdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grustaket 4B, 7654 VERDAL:

  • Postnummer: 7654 VERDAL
  • Gards-/bruksnummer: 19 / 828 i 5038 Verdal
  • Grunnkrins: 202 VERDALSØRA SYD
  • Valkrins: 21 Øra stemmekrets
  • Kyrkjesogn: 9090101 Stiklestad
  • Tettstad: Verdalsøra

Grustaket

Grustaket er ein veg i Verdal kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grustaket 1 7654 VERDAL 63.7865, 11.4860 19 / 794
Grustaket 2A 7654 VERDAL 63.7866, 11.4867 19 / 827
Grustaket 2B 7654 VERDAL 63.7866, 11.4869 19 / 830
Grustaket 3 7654 VERDAL 63.7863, 11.4862 19 / 795
Grustaket 4A 7654 VERDAL 63.7868, 11.4874 19 / 828
Grustaket 4B 7654 VERDAL 63.7869, 11.4873 19 / 828
Grustaket 4C 7654 VERDAL 63.7867, 11.4874 19 / 828
Grustaket 4D 7654 VERDAL 63.7868, 11.4872 19 / 828
Grustaket 5 7654 VERDAL 63.7861, 11.4865 19 / 796
Grustaket 6A 7654 VERDAL 63.7866, 11.4874 19 / 829
Grustaket 6B 7654 VERDAL 63.7866, 11.4872 19 / 829
Grustaket 6C 7654 VERDAL 63.7865, 11.4874 19 / 829
Grustaket 6D 7654 VERDAL 63.7865, 11.4872 19 / 829
Grustaket 7 7654 VERDAL 63.7859, 11.4867 19 / 797
Grustaket 8A 7654 VERDAL 63.7863, 11.4874 19 / 816
Grustaket 8B 7654 VERDAL 63.7864, 11.4872 19 / 816
Grustaket 8C 7654 VERDAL 63.7863, 11.4874 19 / 816
Grustaket 8D 7654 VERDAL 63.7863, 11.4872 19 / 816
Grustaket 9 7654 VERDAL 63.7857, 11.4872 19 / 798
Grustaket 10A 7654 VERDAL 63.7862, 11.4879 19 / 815
Grustaket 10B 7654 VERDAL 63.7862, 11.4877 19 / 815
Grustaket 10C 7654 VERDAL 63.7861, 11.4878 19 / 815
Grustaket 10D 7654 VERDAL 63.7862, 11.4877 19 / 815
Grustaket 11 7654 VERDAL 63.7855, 11.4876 19 / 799
Grustaket 12A 7654 VERDAL 63.7860, 11.4883 19 / 814
Grustaket 12B 7654 VERDAL 63.7860, 11.4882 19 / 814
Grustaket 12C 7654 VERDAL 63.7859, 11.4882 19 / 814
Grustaket 12D 7654 VERDAL 63.7860, 11.4881 19 / 814
Grustaket 13 7654 VERDAL 63.7854, 11.4880 19 / 800
Grustaket 14A 7654 VERDAL 63.7857, 11.4887 19 / 813
Grustaket 14B 7654 VERDAL 63.7857, 11.4887 19 / 813
Grustaket 16A 7654 VERDAL 63.7857, 11.4885 19 / 812
Grustaket 16B 7654 VERDAL 63.7857, 11.4883 19 / 812
Grustaket 16C 7654 VERDAL 63.7856, 11.4884 19 / 812
Grustaket 16D 7654 VERDAL 63.7857, 11.4883 19 / 812

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken