Åbogenvegen 75
2224 AUSTMARKA

Åbogenvegen 75, 2224 AUSTMARKA er ei adresse i Kongsvinger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åbogenvegen 75, 2224 AUSTMARKA:

  • Postnummer: 2224 AUSTMARKA
  • Gards-/bruksnummer: 70 / 159 i 0402 Kongsvinger
  • Grunnkrins: 403 SKULLERUD VESTRE
  • Valkrins: 5 AUSTMARKA
  • Kyrkjesogn: 3120102 Austmarka
  • Tettstad:

Åbogenvegen

Åbogenvegen er ein veg i Kongsvinger kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 332.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åbogenvegen 16 2224 AUSTMARKA 60.1038, 12.3219 68 / 41
Åbogenvegen 20 2224 AUSTMARKA 60.1038, 12.3214 68 / 74
Åbogenvegen 24 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3209 68 / 122
Åbogenvegen 25 2224 AUSTMARKA 60.1030, 12.3210 68 / 136
Åbogenvegen 26 2224 AUSTMARKA 60.1042, 12.3209 68 / 147
Åbogenvegen 27 2224 AUSTMARKA 60.1034, 12.3204 68 / 136
Åbogenvegen 28 2224 AUSTMARKA 60.1038, 12.3198 68 / 91
Åbogenvegen 29 2224 AUSTMARKA 60.1031, 12.3198 68 / 136
Åbogenvegen 31 2224 AUSTMARKA 60.1029, 12.3198 68 / 136
Åbogenvegen 34 2224 AUSTMARKA 60.1049, 12.3195 68 / 62
Åbogenvegen 36 2224 AUSTMARKA 60.1037, 12.3187 68 / 141
Åbogenvegen 37 2224 AUSTMARKA 60.1033, 12.3188 68 / 143
Åbogenvegen 42 2224 AUSTMARKA 60.1037, 12.3174 68 / 2
Åbogenvegen 44 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3167 68 / 2
Åbogenvegen 49 2224 AUSTMARKA 60.1032, 12.3168 68 / 89
Åbogenvegen 68 2224 AUSTMARKA 60.1033, 12.3130 70 / 137
Åbogenvegen 71 2224 AUSTMARKA 60.1025, 12.3132 70 / 127
Åbogenvegen 75 2224 AUSTMARKA 60.1023, 12.3138 70 / 159
Åbogenvegen 79 2224 AUSTMARKA 60.1019, 12.3128 70 / 106
Åbogenvegen 81 2224 AUSTMARKA 60.1017, 12.3125 70 / 116
Åbogenvegen 83 2224 AUSTMARKA 60.1015, 12.3123 70 / 117
Åbogenvegen 88 2224 AUSTMARKA 60.1016, 12.3116 70 / 270
Åbogenvegen 90 2224 AUSTMARKA 60.1017, 12.3117 70 / 270
Åbogenvegen 92 2224 AUSTMARKA 60.1018, 12.3118 70 / 270
Åbogenvegen 94 2224 AUSTMARKA 60.1019, 12.3119 70 / 270
Åbogenvegen 100 2224 AUSTMARKA 60.1004, 12.3105 70 / 208
Åbogenvegen 106 2224 AUSTMARKA 60.0998, 12.3097 70 / 289
Åbogenvegen 107 2224 AUSTMARKA 60.0998, 12.3109 70 / 143
Åbogenvegen 116 2224 AUSTMARKA 60.0991, 12.3092 70 / 125
Åbogenvegen 124 2224 AUSTMARKA 60.0984, 12.3085 70 / 201
Åbogenvegen 130 2224 AUSTMARKA 60.0980, 12.3083 70 / 132
Åbogenvegen 332 2224 AUSTMARKA 60.0986, 12.2792 70 / 44

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken