Skulehagen 10
4362 VIGRESTAD

Skulehagen 10, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skulehagen 10, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 349 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Skulehagen

Skulehagen er ein veg i Hå kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skulehagen 1 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6998 77 / 153
Skulehagen 2 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6996 77 / 265
Skulehagen 4 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.7000 77 / 248
Skulehagen 5 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.7008 77 / 151
Skulehagen 5A 4362 VIGRESTAD 58.5687, 5.7040 77 / 151
Skulehagen 6A 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6995 77 / 353
Skulehagen 6B 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6996 77 / 368
Skulehagen 7 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.7007 77 / 155
Skulehagen 8 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6999 77 / 354
Skulehagen 9 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.7007 77 / 149
Skulehagen 10 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.7001 77 / 349
Skulehagen 11 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.7010 77 / 459
Skulehagen 12 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6995 77 / 348
Skulehagen 26 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.7001 77 / 462
Skulehagen 28 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6997 77 / 351
Skulehagen 30A 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6995 77 / 367
Skulehagen 30B 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6997 77 / 352
Skulehagen 32 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.7001 77 / 350
Skulehagen 34 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.7001 77 / 312
Skulehagen 36 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.7006 77 / 305
Skulehagen 38 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.7010 77 / 156

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken