Damevegen 3
4360 VARHAUG

Damevegen 3, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damevegen 3, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 585 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Damevegen

Damevegen er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damevegen 1 4360 VARHAUG 58.6220, 5.6519 42 / 586
Damevegen 2 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6525 42 / 587
Damevegen 3 4360 VARHAUG 58.6220, 5.6515 42 / 585
Damevegen 4 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6523 42 / 588
Damevegen 5 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6511 42 / 584
Damevegen 6 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6519 42 / 633
Damevegen 7 4360 VARHAUG 58.6220, 5.6511 42 / 584
Damevegen 8 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6514 42 / 634
Damevegen 10 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6506 42 / 578
Damevegen 12 4360 VARHAUG 58.6221, 5.6507 42 / 579

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken