Mellemstrandmarka 10
4362 VIGRESTAD

Mellemstrandmarka 10, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mellemstrandmarka 10, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 397 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Mellemstrandmarka

Mellemstrandmarka er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mellemstrandmarka 3 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6892 76 / 331
Mellemstrandmarka 4 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6897 76 / 152
Mellemstrandmarka 5 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6891 76 / 332
Mellemstrandmarka 6 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6895 76 / 544
Mellemstrandmarka 7 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6889 76 / 333
Mellemstrandmarka 8 4362 VIGRESTAD 58.5675, 5.6893 76 / 358
Mellemstrandmarka 9 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6888 76 / 333
Mellemstrandmarka 10 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6890 76 / 397
Mellemstrandmarka 11 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6887 76 / 333
Mellemstrandmarka 13 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6886 76 / 269

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken