Påskevarden 4
4364 SIREVÅG

Påskevarden 4, 4364 SIREVÅG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Påskevarden 4, 4364 SIREVÅG:

  • Postnummer: 4364 SIREVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 95 / 284 i 1119
  • Grunnkrins: 505 SIREVÅG
  • Valkrins: 7 OGNA
  • Kyrkjesogn: 6030702 Ogna
  • Tettstad: Sirevåg

Påskevarden

Påskevarden er ein veg i Hå kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Påskevarden 2 4364 SIREVÅG 58.5062, 5.8100 95 / 203
Påskevarden 4 4364 SIREVÅG 58.5059, 5.8097 95 / 284
Påskevarden 6 4364 SIREVÅG 58.5060, 5.8088 95 / 265

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken