Fabrikkvegen 8
4362 VIGRESTAD

Fabrikkvegen 8, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fabrikkvegen 8, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 332 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Fabrikkvegen

Fabrikkvegen er ein veg i Hå kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fabrikkvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5685, 5.6975 77 / 311
Fabrikkvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6968 77 / 317
Fabrikkvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6952 77 / 332

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken