Solvegen 14
4362 VIGRESTAD

Solvegen 14, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solvegen 14, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 169 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Solvegen

Solvegen er ein veg i Hå kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solvegen 2A 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6828 76 / 448
Solvegen 2B 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6828 76 / 448
Solvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6824 76 / 449
Solvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6823 76 / 195
Solvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6829 76 / 446
Solvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6825 76 / 444
Solvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6820 76 / 510
Solvegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6817 76 / 325
Solvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6820 76 / 509
Solvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6811 76 / 171
Solvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6815 76 / 169
Solvegen 14A 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6816 76 / 604
Solvegen 14B 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6815 76 / 605
Solvegen 14C 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6816 76 / 607
Solvegen 14D 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6815 76 / 606
Solvegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6811 76 / 168
Solvegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6809 76 / 167
Solvegen 22 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6807 76 / 167

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken