Sentrumslunden 1
4362 VIGRESTAD

Sentrumslunden 1, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sentrumslunden 1, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 27 i 1119
  • Grunnkrins: 405 VIGRESTAD/HJERTHOLEN
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Sentrumslunden

Sentrumslunden er ein veg i Hå kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sentrumslunden 1 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6892 76 / 27
Sentrumslunden 3 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6894 76 / 27
Sentrumslunden 5 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6898 76 / 27
Sentrumslunden 7 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.6905 77 / 88
Sentrumslunden 9 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6907 77 / 88
Sentrumslunden 11 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6910 77 / 143
Sentrumslunden 21 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6923 77 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken