Klokkartunet 38
4360 VARHAUG

Klokkartunet 38, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klokkartunet 38, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 106 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Klokkartunet

Klokkartunet er ein veg i Hå kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klokkartunet 1 4360 VARHAUG 58.6150, 5.6604 53 / 121
Klokkartunet 3 4360 VARHAUG 58.6150, 5.6603 53 / 121
Klokkartunet 5 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6602 53 / 121
Klokkartunet 7 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6600 53 / 121
Klokkartunet 9 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6600 53 / 121
Klokkartunet 11 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6598 53 / 121
Klokkartunet 13 4360 VARHAUG 58.6150, 5.6605 53 / 121
Klokkartunet 15 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6604 53 / 121
Klokkartunet 17 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6603 53 / 121
Klokkartunet 19 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6602 53 / 121
Klokkartunet 21 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6602 53 / 121
Klokkartunet 23 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6601 53 / 121
Klokkartunet 25 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6600 53 / 121
Klokkartunet 27 4360 VARHAUG 58.6147, 5.6599 53 / 121
Klokkartunet 29 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6610 53 / 106
Klokkartunet 38 4360 VARHAUG 58.6143, 5.6614 53 / 106
Klokkartunet 39 4360 VARHAUG 58.6144, 5.6598 53 / 106
Klokkartunet 40 4360 VARHAUG 58.6141, 5.6618 53 / 106
Klokkartunet 41 4360 VARHAUG 58.6143, 5.6606 53 / 106
Klokkartunet 42 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6613 53 / 106
Klokkartunet 43 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6604 53 / 106
Klokkartunet 50 4360 VARHAUG 58.6131, 5.6594 53 / 106
Klokkartunet 51 4360 VARHAUG 58.6135, 5.6593 53 / 106
Klokkartunet 52 4360 VARHAUG 58.6128, 5.6595 53 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken