Kjørevegen 31
4362 VIGRESTAD

Kjørevegen 31, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjørevegen 31, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 22 i 1119
  • Grunnkrins: 502 SANDVE/FUGLESTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030702 Ogna
  • Tettstad: Hæen

Kjørevegen

Kjørevegen er ein veg i Hå kommune med 53 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjørevegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7355 107 / 120
Kjørevegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7351 107 / 116
Kjørevegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5589, 5.7352 107 / 95
Kjørevegen 4A 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7346 107 / 146
Kjørevegen 4B 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7346 107 / 146
Kjørevegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.7348 107 / 64
Kjørevegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5582, 5.7354 107 / 115
Kjørevegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5592, 5.7344 107 / 78
Kjørevegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5582, 5.7358 107 / 151
Kjørevegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5593, 5.7340 107 / 79
Kjørevegen 10A 4362 VIGRESTAD 58.5581, 5.7361 107 / 137
Kjørevegen 10B 4362 VIGRESTAD 58.5580, 5.7363 107 / 114
Kjørevegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.7333 107 / 73
Kjørevegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5579, 5.7356 107 / 53
Kjørevegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5590, 5.7337 107 / 92
Kjørevegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5580, 5.7352 107 / 74
Kjørevegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5589, 5.7341 107 / 133
Kjørevegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5581, 5.7348 107 / 134
Kjørevegen 17A 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7345 107 / 108
Kjørevegen 17B 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7345 107 / 108
Kjørevegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5582, 5.7344 107 / 61
Kjørevegen 19 4362 VIGRESTAD 58.5587, 5.7340 107 / 93
Kjørevegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5583, 5.7339 107 / 52
Kjørevegen 21 4362 VIGRESTAD 58.5587, 5.7335 107 / 140
Kjørevegen 23 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7331 107 / 44
Kjørevegen 24 4362 VIGRESTAD 58.5584, 5.7335 107 / 51
Kjørevegen 25 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7327 107 / 43
Kjørevegen 26 4362 VIGRESTAD 58.5584, 5.7331 107 / 42
Kjørevegen 27 4362 VIGRESTAD 58.5590, 5.7321 107 / 20
Kjørevegen 28A 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7327 107 / 41
Kjørevegen 28B 4362 VIGRESTAD 58.5585, 5.7326 107 / 41
Kjørevegen 29 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.7318 107 / 21
Kjørevegen 30 4362 VIGRESTAD 58.5587, 5.7322 107 / 40
Kjørevegen 31 4362 VIGRESTAD 58.5592, 5.7314 107 / 22
Kjørevegen 32 4362 VIGRESTAD 58.5587, 5.7318 107 / 39
Kjørevegen 33 4362 VIGRESTAD 58.5593, 5.7313 107 / 23
Kjørevegen 34 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.7314 107 / 38
Kjørevegen 35 4362 VIGRESTAD 58.5595, 5.7310 107 / 24
Kjørevegen 36 4362 VIGRESTAD 58.5589, 5.7310 107 / 37
Kjørevegen 37 4362 VIGRESTAD 58.5596, 5.7309 107 / 25
Kjørevegen 38 4362 VIGRESTAD 58.5590, 5.7307 107 / 36
Kjørevegen 39 4362 VIGRESTAD 58.5598, 5.7307 107 / 26
Kjørevegen 40 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.7305 107 / 142
Kjørevegen 41 4362 VIGRESTAD 58.5599, 5.7304 107 / 27
Kjørevegen 42A 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.7303 107 / 35
Kjørevegen 42B 4362 VIGRESTAD 58.5592, 5.7300 107 / 34
Kjørevegen 43 4362 VIGRESTAD 58.5598, 5.7300 107 / 28
Kjørevegen 44A 4362 VIGRESTAD 58.5592, 5.7298 107 / 141
Kjørevegen 44B 4362 VIGRESTAD 58.5593, 5.7296 107 / 33
Kjørevegen 45 4362 VIGRESTAD 58.5597, 5.7297 107 / 29
Kjørevegen 46 4362 VIGRESTAD 58.5594, 5.7293 107 / 32
Kjørevegen 47 4362 VIGRESTAD 58.5596, 5.7294 107 / 30
Kjørevegen 48 4362 VIGRESTAD 58.5594, 5.7290 107 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken