Hadlandshøyvegen 44
4362 VIGRESTAD

Hadlandshøyvegen 44, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hadlandshøyvegen 44, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 52 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Hadlandshøyvegen

Hadlandshøyvegen er ein veg i Hå kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 101.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hadlandshøyvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.7000 77 / 436
Hadlandshøyvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6992 77 / 465
Hadlandshøyvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7001 77 / 437
Hadlandshøyvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7003 77 / 438
Hadlandshøyvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6999 77 / 436
Hadlandshøyvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7001 77 / 437
Hadlandshøyvegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7002 77 / 438
Hadlandshøyvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.7002 77 / 439
Hadlandshøyvegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.7002 77 / 440
Hadlandshøyvegen 17 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.7002 77 / 439
Hadlandshøyvegen 19 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.7002 77 / 440
Hadlandshøyvegen 21 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.7002 77 / 441
Hadlandshøyvegen 23 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.7002 77 / 442
Hadlandshøyvegen 25 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.7000 77 / 443
Hadlandshøyvegen 27 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6999 77 / 444
Hadlandshøyvegen 29 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6997 77 / 445
Hadlandshøyvegen 31 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6996 77 / 446
Hadlandshøyvegen 33 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6994 77 / 447
Hadlandshøyvegen 35 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6994 77 / 448
Hadlandshøyvegen 37 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6990 77 / 449
Hadlandshøyvegen 39 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6992 77 / 450
Hadlandshøyvegen 41 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6993 77 / 451
Hadlandshøyvegen 43 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6995 77 / 452
Hadlandshøyvegen 44 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.6981 77 / 52
Hadlandshøyvegen 48 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6986 77 / 34
Hadlandshøyvegen 71 4362 VIGRESTAD 58.5718, 5.7004 77 / 420
Hadlandshøyvegen 73 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.7006 77 / 93
Hadlandshøyvegen 100 4362 VIGRESTAD 58.5737, 5.7033 77 / 3
Hadlandshøyvegen 101 4362 VIGRESTAD 58.5733, 5.7036 77 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken