Kråkevegen 24
4360 VARHAUG

Kråkevegen 24, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kråkevegen 24, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 539 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Kråkevegen

Kråkevegen er ein veg i Hå kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråkevegen 1A 4360 VARHAUG 58.6206, 5.6511 42 / 410
Kråkevegen 1B 4360 VARHAUG 58.6204, 5.6508 42 / 846
Kråkevegen 2 4360 VARHAUG 58.6209, 5.6516 42 / 426
Kråkevegen 3 4360 VARHAUG 58.6204, 5.6515 42 / 411
Kråkevegen 4 4360 VARHAUG 58.6207, 5.6519 42 / 425
Kråkevegen 5 4360 VARHAUG 58.6203, 5.6520 42 / 412
Kråkevegen 6 4360 VARHAUG 58.6208, 5.6528 42 / 423
Kråkevegen 7 4360 VARHAUG 58.6204, 5.6525 42 / 413
Kråkevegen 8 4360 VARHAUG 58.6209, 5.6532 42 / 422
Kråkevegen 9 4360 VARHAUG 58.6205, 5.6530 42 / 414
Kråkevegen 10 4360 VARHAUG 58.6210, 5.6537 42 / 421
Kråkevegen 11 4360 VARHAUG 58.6206, 5.6534 42 / 415
Kråkevegen 12 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6542 42 / 420
Kråkevegen 13 4360 VARHAUG 58.6207, 5.6539 42 / 416
Kråkevegen 14 4360 VARHAUG 58.6212, 5.6546 42 / 419
Kråkevegen 15 4360 VARHAUG 58.6208, 5.6544 42 / 417
Kråkevegen 16A 4360 VARHAUG 58.6212, 5.6551 42 / 131
Kråkevegen 16B 4360 VARHAUG 58.6213, 5.6551 42 / 853
Kråkevegen 16C 4360 VARHAUG 58.6214, 5.6551 42 / 854
Kråkevegen 17 4360 VARHAUG 58.6209, 5.6550 42 / 418
Kråkevegen 18A 4360 VARHAUG 58.6215, 5.6549 42 / 130
Kråkevegen 18B 4360 VARHAUG 58.6216, 5.6547 42 / 825
Kråkevegen 19 4360 VARHAUG 58.6210, 5.6554 42 / 499
Kråkevegen 20 4360 VARHAUG 58.6218, 5.6547 42 / 650
Kråkevegen 21 4360 VARHAUG 58.6214, 5.6557 42 / 516
Kråkevegen 23 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6563 42 / 167
Kråkevegen 24 4360 VARHAUG 58.6223, 5.6543 42 / 539
Kråkevegen 25 4360 VARHAUG 58.6216, 5.6555 42 / 648
Kråkevegen 27 4360 VARHAUG 58.6217, 5.6559 42 / 296
Kråkevegen 29 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6557 42 / 295
Kråkevegen 31 4360 VARHAUG 58.6218, 5.6554 42 / 646
Kråkevegen 33 4360 VARHAUG 58.6221, 5.6553 42 / 294
Kråkevegen 35 4360 VARHAUG 58.6223, 5.6553 42 / 293

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken