Solheimsvegen 2C
4362 VIGRESTAD

Solheimsvegen 2C, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solheimsvegen 2C, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 233 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Solheimsvegen

Solheimsvegen er ein veg i Hå kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solheimsvegen 1A 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6836 76 / 490
Solheimsvegen 1B 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6832 76 / 445
Solheimsvegen 2A 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6832 76 / 447
Solheimsvegen 2B 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6823 76 / 66
Solheimsvegen 2C 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6822 76 / 233
Solheimsvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6828 76 / 321
Solheimsvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6820 76 / 166
Solheimsvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6826 76 / 292
Solheimsvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6820 76 / 150
Solheimsvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6825 76 / 293
Solheimsvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6818 76 / 301
Solheimsvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6825 76 / 294
Solheimsvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5716, 5.6814 76 / 300
Solheimsvegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6823 76 / 295
Solheimsvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6811 76 / 299
Solheimsvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5718, 5.6820 76 / 296
Solheimsvegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5719, 5.6816 76 / 297
Solheimsvegen 17 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.6812 76 / 298

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken