Haugstadvegen 28B
4362 VIGRESTAD

Haugstadvegen 28B, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haugstadvegen 28B, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 79 / 47 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Haugstadvegen

Haugstadvegen er ein veg i Hå kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 111.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haugstadvegen 6A 4362 VIGRESTAD 58.5664, 5.7000 77 / 453
Haugstadvegen 6B 4362 VIGRESTAD 58.5664, 5.7000 77 / 454
Haugstadvegen 6C 4362 VIGRESTAD 58.5663, 5.7001 77 / 455
Haugstadvegen 6D 4362 VIGRESTAD 58.5663, 5.7002 77 / 456
Haugstadvegen 6E 4362 VIGRESTAD 58.5662, 5.7003 77 / 457
Haugstadvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5658, 5.7015 77 / 65
Haugstadvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.7045 77 / 75
Haugstadvegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.7037 79 / 56
Haugstadvegen 22 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.7059 79 / 55
Haugstadvegen 26 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.7059 79 / 38
Haugstadvegen 28A 4362 VIGRESTAD 58.5642, 5.7064 79 / 30
Haugstadvegen 28B 4362 VIGRESTAD 58.5641, 5.7066 79 / 47
Haugstadvegen 30 4362 VIGRESTAD 58.5641, 5.7073 79 / 24
Haugstadvegen 32 4362 VIGRESTAD 58.5639, 5.7078 79 / 18
Haugstadvegen 36 4362 VIGRESTAD 58.5635, 5.7084 79 / 37
Haugstadvegen 91 4362 VIGRESTAD 58.5630, 5.7102 79 / 27
Haugstadvegen 93 4362 VIGRESTAD 58.5626, 5.7119 79 / 3
Haugstadvegen 95 4362 VIGRESTAD 58.5628, 5.7117 79 / 3
Haugstadvegen 97 4362 VIGRESTAD 58.5629, 5.7115 79 / 3
Haugstadvegen 99 4362 VIGRESTAD 58.5620, 5.7115 79 / 5
Haugstadvegen 101 4362 VIGRESTAD 58.5618, 5.7122 79 / 5
Haugstadvegen 103 4362 VIGRESTAD 58.5613, 5.7132 79 / 6
Haugstadvegen 105 4362 VIGRESTAD 58.5612, 5.7136 79 / 6
Haugstadvegen 109 4362 VIGRESTAD 58.5623, 5.7128 79 / 4
Haugstadvegen 111 4362 VIGRESTAD 58.5621, 5.7133 79 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken