Gjegnet 24A
4362 VIGRESTAD

Gjegnet 24A, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjegnet 24A, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 60 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Gjegnet

Gjegnet er ein veg i Hå kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjegnet 1 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6866 76 / 238
Gjegnet 2 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6860 76 / 60
Gjegnet 3 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6866 76 / 102
Gjegnet 4 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6859 76 / 60
Gjegnet 6 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6858 76 / 60
Gjegnet 8 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6857 76 / 60
Gjegnet 10 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6855 76 / 60
Gjegnet 12 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.6854 76 / 60
Gjegnet 14 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6854 76 / 60
Gjegnet 16 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6853 76 / 60
Gjegnet 18 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6852 76 / 60
Gjegnet 20 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6851 76 / 60
Gjegnet 22 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6849 76 / 60
Gjegnet 24A 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6862 76 / 60
Gjegnet 24B 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6860 76 / 60
Gjegnet 24C 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6858 76 / 60
Gjegnet 26 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6856 76 / 60
Gjegnet 28 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6854 76 / 60
Gjegnet 30 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6853 76 / 60
Gjegnet 32 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6853 76 / 60
Gjegnet 34 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6854 76 / 60
Gjegnet 36 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6855 76 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken