Meierihagen 8
4362 VIGRESTAD

Meierihagen 8, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Meierihagen 8, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 519 i 1119
  • Grunnkrins: 405 VIGRESTAD/HJERTHOLEN
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Meierihagen

Meierihagen er ein veg i Hå kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Meierihagen 6 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6874 76 / 161
Meierihagen 8 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6877 76 / 519

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken