Hårrvegen 1
4362 VIGRESTAD

Hårrvegen 1, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hårrvegen 1, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 488 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Hårrvegen

Hårrvegen er ein veg i Hå kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 175.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hårrvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5648, 5.6836 76 / 488
Hårrvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5653, 5.6836 76 / 212
Hårrvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5651, 5.6833 76 / 541
Hårrvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5647, 5.6833 76 / 99
Hårrvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5642, 5.6815 76 / 13
Hårrvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.6812 76 / 13
Hårrvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5645, 5.6808 76 / 13
Hårrvegen 45 4362 VIGRESTAD 58.5647, 5.6756 76 / 8
Hårrvegen 46 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.6758 76 / 24
Hårrvegen 61 4362 VIGRESTAD 58.5644, 5.6732 76 / 9
Hårrvegen 90 4362 VIGRESTAD 58.5632, 5.6689 71 / 7
Hårrvegen 92 4362 VIGRESTAD 58.5632, 5.6690 71 / 7
Hårrvegen 105 4362 VIGRESTAD 58.5626, 5.6657 71 / 11
Hårrvegen 107 4362 VIGRESTAD 58.5627, 5.6654 71 / 11
Hårrvegen 109 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6644 71 / 16
Hårrvegen 111 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6638 71 / 16
Hårrvegen 146 4362 VIGRESTAD 58.5605, 5.6621 71 / 21
Hårrvegen 150 4362 VIGRESTAD 58.5597, 5.6622 71 / 13
Hårrvegen 152 4362 VIGRESTAD 58.5594, 5.6625 71 / 13
Hårrvegen 161 4362 VIGRESTAD 58.5600, 5.6602 71 / 9
Hårrvegen 165 4362 VIGRESTAD 58.5593, 5.6598 71 / 10
Hårrvegen 166 4362 VIGRESTAD 58.5591, 5.6611 71 / 6
Hårrvegen 167 4362 VIGRESTAD 58.5593, 5.6591 71 / 10
Hårrvegen 168 4362 VIGRESTAD 58.5588, 5.6619 71 / 6
Hårrvegen 169 4362 VIGRESTAD 58.5597, 5.6599 71 / 8
Hårrvegen 170 4362 VIGRESTAD 58.5577, 5.6641 71 / 1
Hårrvegen 171 4362 VIGRESTAD 58.5596, 5.6591 71 / 8
Hårrvegen 172 4362 VIGRESTAD 58.5568, 5.6664 71 / 4
Hårrvegen 173 4362 VIGRESTAD 58.5626, 5.6593 71 / 9
Hårrvegen 174 4362 VIGRESTAD 58.5566, 5.6666 71 / 4
Hårrvegen 175 4362 VIGRESTAD 58.5651, 5.6573 71 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken