0
4365 NÆRBØ

0, 4365 NÆRBØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 4365 NÆRBØ:

  • Postnummer: 4365 NÆRBØ
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 1 i 1119
  • Grunnkrins: 214 HÅLAND/OPSTAD
  • Valkrins: 3 NÆRBØ
  • Kyrkjesogn: 6030701 Nærbø
  • Tettstad:

er i Hå kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 4360 VARHAUG 58.6320, 5.7784 51 / 36
0 4360 VARHAUG 58.6309, 5.8078 51 / 11
0 4360 VARHAUG 58.6263, 5.7736 51 / 34
0 4360 VARHAUG 58.6310, 5.7782 51 / 37
0 4360 VARHAUG 58.6300, 5.7758 51 / 53
0 4362 VIGRESTAD 58.5795, 5.7047 76 / 14
0 4362 VIGRESTAD 58.5793, 5.7015 76 / 14
0 4362 VIGRESTAD 58.5861, 5.7281 80 / 7
0 4362 VIGRESTAD 58.5955, 5.8102 115 / 20
0 4362 VIGRESTAD 58.6033, 5.7856 83 / 31
0 4363 BRUSAND 58.5577, 5.8326 117 / 22
0 4363 BRUSAND 58.5528, 5.8494 117 / 17
0 4363 BRUSAND 58.6113, 5.8341 119 / 9
0 4363 BRUSAND 58.5583, 5.8331 117 / 21
0 4363 BRUSAND 58.5564, 5.8581 117 / 25
0 4363 BRUSAND 58.5523, 5.8163 117 / 20
0 4363 BRUSAND 58.6202, 5.8814 121 / 8
0 4363 BRUSAND 58.5663, 5.8691 122 / 1
0 4363 BRUSAND 58.5523, 5.8535 123 / 4
0 4363 BRUSAND 58.5517, 5.8550 123 / 4
0 4363 BRUSAND 58.5519, 5.8530 123 / 4
0 4363 BRUSAND 58.5496, 5.8511 123 / 4
0 4364 SIREVÅG 58.4948, 5.8306 84 / 17
0 4364 SIREVÅG 58.5380, 5.9059 124 / 1
0 4364 SIREVÅG 58.5349, 5.9202 124 / 4
0 4364 SIREVÅG 58.5329, 5.9211 124 / 3
0 4364 SIREVÅG 58.4970, 5.8147 90 / 18
0 4364 SIREVÅG 58.5334, 5.9232 124 / 3
0 4364 SIREVÅG 58.5337, 5.9222 124 / 3
0 4364 SIREVÅG 58.5344, 5.9200 124 / 3
0 4364 SIREVÅG 58.5136, 5.8145 95 / 1
0 4365 NÆRBØ 58.6771, 5.6651 28 / 8
0 4365 NÆRBØ 58.6476, 5.6874 36 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken