Søra Subagata 6
4362 VIGRESTAD

Søra Subagata 6, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søra Subagata 6, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 125 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Søra Subagata

Søra Subagata er ei gate i Hå kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søra Subagata 2 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6880 76 / 95
Søra Subagata 3 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6879 76 / 65
Søra Subagata 4 4362 VIGRESTAD 58.5689, 5.6876 76 / 91
Søra Subagata 5 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6875 76 / 77
Søra Subagata 6 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6871 76 / 125
Søra Subagata 7A 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6874 76 / 207
Søra Subagata 7B 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6872 76 / 207
Søra Subagata 8A 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6865 76 / 106
Søra Subagata 8B 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6864 76 / 106
Søra Subagata 9 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6870 76 / 83
Søra Subagata 10A 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6866 76 / 556
Søra Subagata 10B 4362 VIGRESTAD 58.5694, 5.6861 76 / 96
Søra Subagata 12 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6857 76 / 127
Søra Subagata 14 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6854 76 / 69
Søra Subagata 16 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6853 76 / 69
Søra Subagata 18 4362 VIGRESTAD 58.5692, 5.6850 76 / 165
Søra Subagata 20 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6845 76 / 234
Søra Subagata 22 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6848 76 / 70

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken