Nordra Subagata 23
4362 VIGRESTAD

Nordra Subagata 23, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordra Subagata 23, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 61 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Nordra Subagata

Nordra Subagata er ei gate i Hå kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 82.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordra Subagata 15 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6843 76 / 536
Nordra Subagata 17A 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6839 76 / 577
Nordra Subagata 17B 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6839 76 / 577
Nordra Subagata 17C 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6839 76 / 577
Nordra Subagata 18 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6839 76 / 347
Nordra Subagata 19 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6836 76 / 110
Nordra Subagata 20 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6836 76 / 157
Nordra Subagata 21 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6833 76 / 206
Nordra Subagata 22 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6834 76 / 123
Nordra Subagata 23 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6830 76 / 61
Nordra Subagata 24 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6829 76 / 443
Nordra Subagata 25 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6817 76 / 82
Nordra Subagata 26 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6821 76 / 148
Nordra Subagata 27 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6814 76 / 456
Nordra Subagata 28 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6815 76 / 86
Nordra Subagata 29 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6809 76 / 84
Nordra Subagata 30 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.6812 76 / 372
Nordra Subagata 31 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6806 76 / 576
Nordra Subagata 32 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6808 76 / 170
Nordra Subagata 33 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.6809 76 / 465
Nordra Subagata 35 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6809 76 / 213
Nordra Subagata 39 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6801 76 / 511
Nordra Subagata 41 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.6802 76 / 105
Nordra Subagata 43 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6802 76 / 575
Nordra Subagata 45 4362 VIGRESTAD 58.5698, 5.6797 76 / 586
Nordra Subagata 46 4362 VIGRESTAD 58.5691, 5.6796 76 / 33
Nordra Subagata 63 4362 VIGRESTAD 58.5695, 5.6757 72 / 8
Nordra Subagata 82 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6730 76 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken