Grønholsvegen 16
4362 VIGRESTAD

Grønholsvegen 16, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønholsvegen 16, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 222 i 1119
  • Grunnkrins: 405 VIGRESTAD/HJERTHOLEN
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Grønholsvegen

Grønholsvegen er ein veg i Hå kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 200.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønholsvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6895 76 / 543
Grønholsvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5716, 5.6913 75 / 20
Grønholsvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5716, 5.6898 76 / 140
Grønholsvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.6899 76 / 176
Grønholsvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5719, 5.6901 76 / 176
Grønholsvegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5724, 5.6901 76 / 222
Grønholsvegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5722, 5.6906 76 / 141
Grønholsvegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5725, 5.6906 76 / 221
Grønholsvegen 22A 4362 VIGRESTAD 58.5723, 5.6910 76 / 144
Grønholsvegen 22B 4362 VIGRESTAD 58.5725, 5.6912 76 / 571
Grønholsvegen 24 4362 VIGRESTAD 58.5729, 5.6913 76 / 74
Grønholsvegen 28 4362 VIGRESTAD 58.5736, 5.6931 76 / 149
Grønholsvegen 40 4362 VIGRESTAD 58.5744, 5.6940 76 / 63
Grønholsvegen 57 4362 VIGRESTAD 58.5753, 5.6972 76 / 36
Grønholsvegen 60 4362 VIGRESTAD 58.5764, 5.6961 76 / 135
Grønholsvegen 61 4362 VIGRESTAD 58.5756, 5.6966 76 / 90
Grønholsvegen 62 4362 VIGRESTAD 58.5761, 5.6964 76 / 253
Grønholsvegen 64 4362 VIGRESTAD 58.5767, 5.6968 76 / 191
Grønholsvegen 66 4362 VIGRESTAD 58.5768, 5.6973 76 / 124
Grønholsvegen 68 4362 VIGRESTAD 58.5771, 5.6976 76 / 559
Grønholsvegen 70 4362 VIGRESTAD 58.5773, 5.6977 76 / 567
Grønholsvegen 72 4362 VIGRESTAD 58.5774, 5.6979 76 / 568
Grønholsvegen 74 4362 VIGRESTAD 58.5775, 5.6981 76 / 569
Grønholsvegen 76 4362 VIGRESTAD 58.5777, 5.6983 76 / 570
Grønholsvegen 79 4362 VIGRESTAD 58.5769, 5.6982 76 / 132
Grønholsvegen 81 4362 VIGRESTAD 58.5766, 5.6982 76 / 21
Grønholsvegen 83 4362 VIGRESTAD 58.5766, 5.6990 76 / 21
Grønholsvegen 104 4362 VIGRESTAD 58.5789, 5.6997 76 / 254
Grønholsvegen 140 4362 VIGRESTAD 58.5815, 5.7031 73 / 1
Grønholsvegen 142 4362 VIGRESTAD 58.5817, 5.7019 73 / 1
Grønholsvegen 200 4362 VIGRESTAD 58.5864, 5.7060 67 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken