Nymannsvegen 6
4362 VIGRESTAD

Nymannsvegen 6, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nymannsvegen 6, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 76 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Nymannsvegen

Nymannsvegen er ein veg i Hå kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nymannsvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.6933 77 / 68
Nymannsvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5690, 5.6933 77 / 309
Nymannsvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5686, 5.6922 77 / 76
Nymannsvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5696, 5.6920 77 / 74
Nymannsvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.6918 77 / 260
Nymannsvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5680, 5.6914 77 / 239
Nymannsvegen 11A 4362 VIGRESTAD 58.5688, 5.6912 76 / 563
Nymannsvegen 11B 4362 VIGRESTAD 58.5686, 5.6908 76 / 117
Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5679, 5.6911 77 / 240
Nymannsvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6904 77 / 214
Nymannsvegen 14A 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6908 77 / 241
Nymannsvegen 14B 4362 VIGRESTAD 58.5675, 5.6909 77 / 463
Nymannsvegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6901 77 / 213
Nymannsvegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6906 77 / 242
Nymannsvegen 17 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6901 77 / 225
Nymannsvegen 19 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6898 76 / 350

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken