Lindevegen 1A
4360 VARHAUG

Lindevegen 1A, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lindevegen 1A, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 59 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Lindevegen

Lindevegen er ein veg i Hå kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lindevegen 1A 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6550 53 / 59
Lindevegen 1B 4360 VARHAUG 58.6159, 5.6555 53 / 155
Lindevegen 2 4360 VARHAUG 58.6163, 5.6557 53 / 146
Lindevegen 3 4360 VARHAUG 58.6160, 5.6558 53 / 195
Lindevegen 4 4360 VARHAUG 58.6165, 5.6555 53 / 148
Lindevegen 5A 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6563 53 / 305
Lindevegen 5B 4360 VARHAUG 58.6160, 5.6563 53 / 45
Lindevegen 6 4360 VARHAUG 58.6166, 5.6559 53 / 149
Lindevegen 7 4360 VARHAUG 58.6162, 5.6567 53 / 156
Lindevegen 8 4360 VARHAUG 58.6164, 5.6561 53 / 147
Lindevegen 9 4360 VARHAUG 58.6165, 5.6571 53 / 171
Lindevegen 10 4360 VARHAUG 58.6165, 5.6564 53 / 150
Lindevegen 11 4360 VARHAUG 58.6163, 5.6573 53 / 113
Lindevegen 12 4360 VARHAUG 58.6167, 5.6563 53 / 151
Lindevegen 13 4360 VARHAUG 58.6163, 5.6576 53 / 221
Lindevegen 14 4360 VARHAUG 58.6167, 5.6568 53 / 152
Lindevegen 15 4360 VARHAUG 58.6164, 5.6578 53 / 222
Lindevegen 17 4360 VARHAUG 58.6166, 5.6576 53 / 111

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken