Tuemyrå 13
4362 VIGRESTAD

Tuemyrå 13, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tuemyrå 13, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 548 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Tuemyrå

Tuemyrå er ein veg i Hå kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tuemyrå 1 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.6848 76 / 362
Tuemyrå 2 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6842 76 / 369
Tuemyrå 3 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.6853 76 / 363
Tuemyrå 4 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6846 76 / 370
Tuemyrå 5 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.6857 76 / 361
Tuemyrå 6 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6851 76 / 368
Tuemyrå 7 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.6862 76 / 360
Tuemyrå 8 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.6855 76 / 367
Tuemyrå 9 4362 VIGRESTAD 58.5652, 5.6866 76 / 359
Tuemyrå 10 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.6859 76 / 366
Tuemyrå 11A 4362 VIGRESTAD 58.5651, 5.6863 76 / 549
Tuemyrå 11B 4362 VIGRESTAD 58.5651, 5.6861 76 / 549
Tuemyrå 12 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.6863 76 / 365
Tuemyrå 13 4362 VIGRESTAD 58.5650, 5.6857 76 / 548
Tuemyrå 14 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.6868 76 / 364
Tuemyrå 16 4362 VIGRESTAD 58.5646, 5.6877 76 / 180
Tuemyrå 18 4362 VIGRESTAD 58.5648, 5.6874 76 / 179
Tuemyrå 20 4362 VIGRESTAD 58.5650, 5.6868 76 / 501
Tuemyrå 22A 4362 VIGRESTAD 58.5647, 5.6869 76 / 580
Tuemyrå 22B 4362 VIGRESTAD 58.5646, 5.6870 76 / 582
Tuemyrå 24A 4362 VIGRESTAD 58.5646, 5.6864 76 / 196
Tuemyrå 24B 4362 VIGRESTAD 58.5645, 5.6860 76 / 579
Tuemyrå 26 4362 VIGRESTAD 58.5648, 5.6861 76 / 500

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken