Mosevegen 4
4362 VIGRESTAD

Mosevegen 4, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mosevegen 4, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 555 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Mosevegen

Mosevegen er ein veg i Hå kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mosevegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5662, 5.6896 76 / 284
Mosevegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5661, 5.6888 76 / 272
Mosevegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.6899 76 / 555
Mosevegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5661, 5.6883 76 / 273
Mosevegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6899 76 / 554
Mosevegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5658, 5.6886 76 / 277
Mosevegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6895 76 / 553
Mosevegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5658, 5.6882 76 / 276
Mosevegen 10A 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6890 76 / 153
Mosevegen 10B 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6886 76 / 578
Mosevegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5657, 5.6878 76 / 275
Mosevegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5655, 5.6880 76 / 209

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken