Meisevegen 1E
4360 VARHAUG

Meisevegen 1E, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Meisevegen 1E, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 765 i 1119
  • Grunnkrins: 304 VARHAUG ØST
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Meisevegen

Meisevegen er ein veg i Hå kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Meisevegen 1A 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6594 42 / 119
Meisevegen 1B 4360 VARHAUG 58.6227, 5.6591 42 / 768
Meisevegen 1C 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6590 42 / 767
Meisevegen 1D 4360 VARHAUG 58.6224, 5.6589 42 / 766
Meisevegen 1E 4360 VARHAUG 58.6224, 5.6593 42 / 765
Meisevegen 2 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6601 42 / 486
Meisevegen 3A 4360 VARHAUG 58.6223, 5.6589 42 / 819
Meisevegen 3B 4360 VARHAUG 58.6222, 5.6592 42 / 120
Meisevegen 4 4360 VARHAUG 58.6224, 5.6600 42 / 111
Meisevegen 5 4360 VARHAUG 58.6220, 5.6590 42 / 490
Meisevegen 6 4360 VARHAUG 58.6222, 5.6597 42 / 487
Meisevegen 7 4360 VARHAUG 58.6218, 5.6589 42 / 518
Meisevegen 8 4360 VARHAUG 58.6219, 5.6595 42 / 521
Meisevegen 9 4360 VARHAUG 58.6216, 5.6587 42 / 519
Meisevegen 10 4360 VARHAUG 58.6216, 5.6592 42 / 520
Meisevegen 11 4360 VARHAUG 58.6214, 5.6586 42 / 509
Meisevegen 12 4360 VARHAUG 58.6214, 5.6591 42 / 508
Meisevegen 13 4360 VARHAUG 58.6215, 5.6582 42 / 510
Meisevegen 14 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6589 42 / 507
Meisevegen 15 4360 VARHAUG 58.6215, 5.6578 42 / 511
Meisevegen 16 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6585 42 / 506
Meisevegen 18 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6580 42 / 505
Meisevegen 20 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6575 42 / 504
Meisevegen 21 4360 VARHAUG 58.6215, 5.6564 42 / 514
Meisevegen 22 4360 VARHAUG 58.6212, 5.6571 42 / 503
Meisevegen 23 4360 VARHAUG 58.6214, 5.6560 42 / 515
Meisevegen 24 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6566 42 / 502
Meisevegen 26 4360 VARHAUG 58.6211, 5.6562 42 / 501
Meisevegen 28 4360 VARHAUG 58.6210, 5.6559 42 / 500

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken