Planetvegen 12
4362 VIGRESTAD

Planetvegen 12, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Planetvegen 12, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 558 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Planetvegen

Planetvegen er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Planetvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6826 76 / 322
Planetvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6830 76 / 323
Planetvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6830 76 / 603
Planetvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6835 76 / 312
Planetvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6833 76 / 291
Planetvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6836 76 / 159
Planetvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.6840 76 / 145
Planetvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6830 76 / 317
Planetvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6830 76 / 558
Planetvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6828 76 / 160

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken