Småhaugvegen 3
4362 VIGRESTAD

Småhaugvegen 3, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Småhaugvegen 3, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 89 i 1119
  • Grunnkrins: 405 VIGRESTAD/HJERTHOLEN
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Småhaugvegen

Småhaugvegen er ein veg i Hå kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 141.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Småhaugvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5728, 5.6842 76 / 143
Småhaugvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5729, 5.6849 76 / 89
Småhaugvegen 74 4362 VIGRESTAD 58.5780, 5.6912 74 / 1
Småhaugvegen 76 4362 VIGRESTAD 58.5782, 5.6909 74 / 1
Småhaugvegen 110 4362 VIGRESTAD 58.5808, 5.6944 74 / 2
Småhaugvegen 112 4362 VIGRESTAD 58.5810, 5.6942 74 / 3
Småhaugvegen 123 4362 VIGRESTAD 58.5808, 5.6966 73 / 11
Småhaugvegen 125 4362 VIGRESTAD 58.5806, 5.6968 73 / 11
Småhaugvegen 139 4362 VIGRESTAD 58.5799, 5.6980 76 / 32
Småhaugvegen 141 4362 VIGRESTAD 58.5798, 5.6987 76 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken