Rothaugane 14
4362 VIGRESTAD

Rothaugane 14, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rothaugane 14, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 517 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Rothaugane

Rothaugane er ein veg i Hå kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rothaugane 1 4362 VIGRESTAD 58.5651, 5.6843 76 / 493
Rothaugane 2 4362 VIGRESTAD 58.5649, 5.6854 76 / 499
Rothaugane 3 4362 VIGRESTAD 58.5649, 5.6844 76 / 492
Rothaugane 4 4362 VIGRESTAD 58.5649, 5.6849 76 / 498
Rothaugane 5 4362 VIGRESTAD 58.5647, 5.6844 76 / 491
Rothaugane 6 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.6852 76 / 516
Rothaugane 7 4362 VIGRESTAD 58.5645, 5.6845 76 / 525
Rothaugane 8 4362 VIGRESTAD 58.5642, 5.6857 76 / 513
Rothaugane 9 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.6846 76 / 524
Rothaugane 10 4362 VIGRESTAD 58.5643, 5.6862 76 / 518
Rothaugane 11 4362 VIGRESTAD 58.5641, 5.6845 76 / 523
Rothaugane 12 4362 VIGRESTAD 58.5644, 5.6867 76 / 197
Rothaugane 13 4362 VIGRESTAD 58.5640, 5.6849 76 / 522
Rothaugane 14 4362 VIGRESTAD 58.5642, 5.6870 76 / 517
Rothaugane 15 4362 VIGRESTAD 58.5640, 5.6854 76 / 521
Rothaugane 17A 4362 VIGRESTAD 58.5639, 5.6857 76 / 328
Rothaugane 17B 4362 VIGRESTAD 58.5639, 5.6860 76 / 592
Rothaugane 19 4362 VIGRESTAD 58.5639, 5.6863 76 / 520
Rothaugane 21 4362 VIGRESTAD 58.5639, 5.6869 76 / 458
Rothaugane 23 4362 VIGRESTAD 58.5640, 5.6872 76 / 327
Rothaugane 25 4362 VIGRESTAD 58.5640, 5.6878 76 / 512
Rothaugane 26 4362 VIGRESTAD 58.5644, 5.6874 76 / 464

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken