Tjemslandshagen 2
4360 VARHAUG

Tjemslandshagen 2, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tjemslandshagen 2, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 234 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Tjemslandshagen

Tjemslandshagen er ein veg i Hå kommune med 69 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 99.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tjemslandshagen 1 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6546 53 / 257
Tjemslandshagen 2 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6555 53 / 234
Tjemslandshagen 4A 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6558 53 / 235
Tjemslandshagen 4B 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6559 53 / 286
Tjemslandshagen 6 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6561 53 / 236
Tjemslandshagen 8 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6565 53 / 237
Tjemslandshagen 10 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6568 53 / 238
Tjemslandshagen 12 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6572 53 / 239
Tjemslandshagen 14 4360 VARHAUG 58.6160, 5.6578 53 / 142
Tjemslandshagen 16 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6582 53 / 88
Tjemslandshagen 18 4360 VARHAUG 58.6162, 5.6585 53 / 22
Tjemslandshagen 22A 4360 VARHAUG 58.6159, 5.6587 53 / 32
Tjemslandshagen 22B 4360 VARHAUG 58.6159, 5.6585 53 / 325
Tjemslandshagen 22C 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6584 53 / 326
Tjemslandshagen 24 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6581 53 / 33
Tjemslandshagen 26 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6588 53 / 284
Tjemslandshagen 30 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6583 53 / 218
Tjemslandshagen 32 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6581 53 / 215
Tjemslandshagen 34 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6578 53 / 217
Tjemslandshagen 36 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6577 53 / 214
Tjemslandshagen 38 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6572 53 / 244
Tjemslandshagen 40 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6568 53 / 243
Tjemslandshagen 42 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6565 53 / 242
Tjemslandshagen 43 4360 VARHAUG 58.6146, 5.6559 53 / 248
Tjemslandshagen 44 4360 VARHAUG 58.6151, 5.6561 53 / 241
Tjemslandshagen 45 4360 VARHAUG 58.6145, 5.6563 53 / 249
Tjemslandshagen 46 4360 VARHAUG 58.6150, 5.6557 53 / 240
Tjemslandshagen 47 4360 VARHAUG 58.6145, 5.6567 53 / 250
Tjemslandshagen 48 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6566 53 / 245
Tjemslandshagen 49 4360 VARHAUG 58.6145, 5.6572 53 / 251
Tjemslandshagen 50 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6571 53 / 246
Tjemslandshagen 51 4360 VARHAUG 58.6144, 5.6575 53 / 252
Tjemslandshagen 52 4360 VARHAUG 58.6147, 5.6576 53 / 247
Tjemslandshagen 54 4360 VARHAUG 58.6144, 5.6579 53 / 253
Tjemslandshagen 56 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6581 53 / 294
Tjemslandshagen 58 4360 VARHAUG 58.6140, 5.6583 53 / 295
Tjemslandshagen 59 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6576 53 / 293
Tjemslandshagen 61 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6572 53 / 292
Tjemslandshagen 63 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6568 53 / 291
Tjemslandshagen 64 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6573 53 / 296
Tjemslandshagen 65 4360 VARHAUG 58.6143, 5.6564 53 / 290
Tjemslandshagen 66 4360 VARHAUG 58.6140, 5.6569 53 / 297
Tjemslandshagen 67 4360 VARHAUG 58.6144, 5.6561 53 / 289
Tjemslandshagen 68A 4360 VARHAUG 58.6140, 5.6565 53 / 304
Tjemslandshagen 68B 4360 VARHAUG 58.6141, 5.6564 53 / 303
Tjemslandshagen 69 4360 VARHAUG 58.6144, 5.6557 53 / 288
Tjemslandshagen 70A 4360 VARHAUG 58.6141, 5.6560 53 / 300
Tjemslandshagen 70B 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6560 53 / 299
Tjemslandshagen 71 4360 VARHAUG 58.6146, 5.6552 53 / 258
Tjemslandshagen 72 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6556 53 / 287
Tjemslandshagen 73 4360 VARHAUG 58.6143, 5.6551 53 / 259
Tjemslandshagen 74 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6555 53 / 265
Tjemslandshagen 75 4360 VARHAUG 58.6142, 5.6550 53 / 260
Tjemslandshagen 76A 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6558 53 / 266
Tjemslandshagen 76B 4360 VARHAUG 58.6139, 5.6559 53 / 266
Tjemslandshagen 77 4360 VARHAUG 58.6140, 5.6549 53 / 261
Tjemslandshagen 78 4360 VARHAUG 58.6138, 5.6563 53 / 267
Tjemslandshagen 79 4360 VARHAUG 58.6138, 5.6548 53 / 262
Tjemslandshagen 80 4360 VARHAUG 58.6138, 5.6568 53 / 268
Tjemslandshagen 81 4360 VARHAUG 58.6137, 5.6552 53 / 270
Tjemslandshagen 83 4360 VARHAUG 58.6137, 5.6554 53 / 271
Tjemslandshagen 85 4360 VARHAUG 58.6137, 5.6557 53 / 272
Tjemslandshagen 87 4360 VARHAUG 58.6136, 5.6558 53 / 273
Tjemslandshagen 89 4360 VARHAUG 58.6136, 5.6561 53 / 274
Tjemslandshagen 91 4360 VARHAUG 58.6136, 5.6563 53 / 275
Tjemslandshagen 93 4360 VARHAUG 58.6135, 5.6565 53 / 276
Tjemslandshagen 95 4360 VARHAUG 58.6135, 5.6567 53 / 277
Tjemslandshagen 97 4360 VARHAUG 58.6134, 5.6570 53 / 278
Tjemslandshagen 99 4360 VARHAUG 58.6134, 5.6574 53 / 310

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken