Helmikhølen 2A
4362 VIGRESTAD

Helmikhølen 2A, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Helmikhølen 2A, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 560 i 1119
  • Grunnkrins: 402 VOLD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Helmikhølen

Helmikhølen er ein veg i Hå kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Helmikhølen 1A 4362 VIGRESTAD 58.5687, 5.6837 76 / 469
Helmikhølen 1B 4362 VIGRESTAD 58.5686, 5.6837 76 / 469
Helmikhølen 2A 4362 VIGRESTAD 58.5685, 5.6842 76 / 560
Helmikhølen 2B 4362 VIGRESTAD 58.5683, 5.6842 76 / 496
Helmikhølen 3 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.6835 76 / 474
Helmikhølen 4 4362 VIGRESTAD 58.5681, 5.6840 76 / 534
Helmikhølen 5 4362 VIGRESTAD 58.5682, 5.6835 76 / 473
Helmikhølen 7 4362 VIGRESTAD 58.5678, 5.6836 76 / 472
Helmikhølen 9 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6836 76 / 471
Helmikhølen 11 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6836 76 / 470
Helmikhølen 13 4362 VIGRESTAD 58.5672, 5.6837 76 / 410
Helmikhølen 14 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6842 76 / 411
Helmikhølen 15 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6843 76 / 383
Helmikhølen 16 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6847 76 / 412
Helmikhølen 17 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6848 76 / 382
Helmikhølen 18 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6853 76 / 388
Helmikhølen 19 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6852 76 / 381
Helmikhølen 20 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6857 76 / 384
Helmikhølen 21 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6857 76 / 380
Helmikhølen 22A 4362 VIGRESTAD 58.5675, 5.6863 76 / 587
Helmikhølen 22B 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6863 76 / 385
Helmikhølen 23 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6862 76 / 379
Helmikhølen 24 4362 VIGRESTAD 58.5677, 5.6868 76 / 386
Helmikhølen 25 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6868 76 / 378
Helmikhølen 26 4362 VIGRESTAD 58.5676, 5.6872 76 / 387
Helmikhølen 27 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6873 76 / 377

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken