Krokvegen 8D
4362 VIGRESTAD

Krokvegen 8D, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krokvegen 8D, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 157 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Krokvegen

Krokvegen er ein veg i Hå kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krokvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5664, 5.6934 77 / 172
Krokvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5666, 5.6930 77 / 199
Krokvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5667, 5.6937 77 / 171
Krokvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5668, 5.6932 77 / 200
Krokvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5665, 5.6942 77 / 176
Krokvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5670, 5.6933 77 / 169
Krokvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5664, 5.6946 77 / 170
Krokvegen 8A 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6936 77 / 380
Krokvegen 8B 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6939 77 / 382
Krokvegen 8C 4362 VIGRESTAD 58.5672, 5.6940 77 / 383
Krokvegen 8D 4362 VIGRESTAD 58.5672, 5.6942 77 / 157
Krokvegen 9 4362 VIGRESTAD 58.5662, 5.6944 77 / 276
Krokvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.6940 77 / 177
Krokvegen 11 4362 VIGRESTAD 58.5660, 5.6950 77 / 293
Krokvegen 12 4362 VIGRESTAD 58.5668, 5.6945 77 / 175
Krokvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5661, 5.6954 77 / 292
Krokvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5667, 5.6949 77 / 168
Krokvegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5662, 5.6957 77 / 291
Krokvegen 17 4362 VIGRESTAD 58.5664, 5.6961 77 / 290
Krokvegen 18 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.6953 77 / 434
Krokvegen 19 4362 VIGRESTAD 58.5666, 5.6955 77 / 162

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken