Skulegata 3D
4360 VARHAUG

Skulegata 3D, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skulegata 3D, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 10 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Skulegata

Skulegata er ei gate i Hå kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skulegata 1A 4360 VARHAUG 58.6151, 5.6512 53 / 10
Skulegata 1B 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6512 53 / 10
Skulegata 1C 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6512 53 / 10
Skulegata 1D 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6512 53 / 10
Skulegata 1E 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6511 53 / 10
Skulegata 2 4360 VARHAUG 58.6150, 5.6502 54 / 86
Skulegata 3A 4360 VARHAUG 58.6151, 5.6518 53 / 10
Skulegata 3B 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6518 53 / 10
Skulegata 3C 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6517 53 / 10
Skulegata 3D 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6517 53 / 10
Skulegata 3E 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6517 53 / 10
Skulegata 3F 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6517 53 / 10
Skulegata 4 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6503 54 / 91
Skulegata 5A 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6524 53 / 10
Skulegata 5B 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6523 53 / 10
Skulegata 5C 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6522 53 / 10
Skulegata 5D 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6521 53 / 10
Skulegata 5E 4360 VARHAUG 58.6152, 5.6520 53 / 10
Skulegata 6A 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6499 54 / 166
Skulegata 6B 4360 VARHAUG 58.6155, 5.6499 54 / 166
Skulegata 6C 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6498 54 / 166
Skulegata 6D 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6502 54 / 92
Skulegata 7A 4360 VARHAUG 58.6154, 5.6524 53 / 10
Skulegata 7B 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6524 53 / 10
Skulegata 7C 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6524 53 / 10
Skulegata 7D 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6524 53 / 10
Skulegata 7E 4360 VARHAUG 58.6153, 5.6524 53 / 10
Skulegata 8 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6501 54 / 89
Skulegata 8A 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6499 54 / 89
Skulegata 8B 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6498 54 / 89
Skulegata 8C 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6499 54 / 89
Skulegata 8D 4360 VARHAUG 58.6158, 5.6499 54 / 89
Skulegata 9 4360 VARHAUG 58.6170, 5.6506 42 / 728
Skulegata 10A 4360 VARHAUG 58.6159, 5.6498 54 / 171
Skulegata 10B 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6497 54 / 170
Skulegata 10C 4360 VARHAUG 58.6161, 5.6500 54 / 88
Skulegata 11 4360 VARHAUG 58.6170, 5.6502 42 / 729
Skulegata 12 4360 VARHAUG 58.6163, 5.6499 54 / 82
Skulegata 13 4360 VARHAUG 58.6173, 5.6500 42 / 114
Skulegata 14 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6497 42 / 442
Skulegata 16 4360 VARHAUG 58.6170, 5.6497 42 / 185
Skulegata 18 4360 VARHAUG 58.6175, 5.6495 42 / 163
Skulegata 19 4360 VARHAUG 58.6179, 5.6498 42 / 190
Skulegata 21 4360 VARHAUG 58.6182, 5.6497 42 / 117
Skulegata 29A 4360 VARHAUG 58.6191, 5.6493 42 / 366
Skulegata 29B 4360 VARHAUG 58.6192, 5.6493 42 / 812

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken