Aniksdalsvegen 14
4362 VIGRESTAD

Aniksdalsvegen 14, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aniksdalsvegen 14, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 4 i 1119
  • Grunnkrins: 407 RUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Aniksdalsvegen

Aniksdalsvegen er ein veg i Hå kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 566.

Adressene i Aniksdalsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aniksdalsvegen 14 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.7082 80 / 4
Aniksdalsvegen 15 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.7092 80 / 1
Aniksdalsvegen 16 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.7074 80 / 4
Aniksdalsvegen 17 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.7097 80 / 1
Aniksdalsvegen 20 4362 VIGRESTAD 58.5732, 5.7092 80 / 3
Aniksdalsvegen 22 4362 VIGRESTAD 58.5729, 5.7096 80 / 3
Aniksdalsvegen 61 4362 VIGRESTAD 58.5721, 5.7152 80 / 10
Aniksdalsvegen 70 4362 VIGRESTAD 58.5764, 5.7173 80 / 16
Aniksdalsvegen 72 4362 VIGRESTAD 58.5766, 5.7161 80 / 15
Aniksdalsvegen 74 4362 VIGRESTAD 58.5771, 5.7162 80 / 15
Aniksdalsvegen 91 4362 VIGRESTAD 58.5693, 5.7231 79 / 60
Aniksdalsvegen 93 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.7199 79 / 10
Aniksdalsvegen 95 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.7183 79 / 36
Aniksdalsvegen 97 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.7191 79 / 8
Aniksdalsvegen 99 4362 VIGRESTAD 58.5665, 5.7195 79 / 8
Aniksdalsvegen 101 4362 VIGRESTAD 58.5728, 5.7220 81 / 9
Aniksdalsvegen 103 4362 VIGRESTAD 58.5729, 5.7224 81 / 9
Aniksdalsvegen 110 4362 VIGRESTAD 58.5733, 5.7235 81 / 12
Aniksdalsvegen 120 4362 VIGRESTAD 58.5729, 5.7257 81 / 4
Aniksdalsvegen 150 4362 VIGRESTAD 58.5726, 5.7302 82 / 7
Aniksdalsvegen 161 4362 VIGRESTAD 58.5719, 5.7315 82 / 21
Aniksdalsvegen 170 4362 VIGRESTAD 58.5755, 5.7312 82 / 6
Aniksdalsvegen 191 4362 VIGRESTAD 58.5700, 5.7361 82 / 1
Aniksdalsvegen 193 4362 VIGRESTAD 58.5697, 5.7363 82 / 1
Aniksdalsvegen 196 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.7374 82 / 22
Aniksdalsvegen 200 4362 VIGRESTAD 58.5718, 5.7382 82 / 23
Aniksdalsvegen 261 4362 VIGRESTAD 58.5725, 5.7479 83 / 1
Aniksdalsvegen 263 4362 VIGRESTAD 58.5722, 5.7481 83 / 1
Aniksdalsvegen 271 4362 VIGRESTAD 58.5725, 5.7487 83 / 33
Aniksdalsvegen 273 4362 VIGRESTAD 58.5724, 5.7495 83 / 10
Aniksdalsvegen 275 4362 VIGRESTAD 58.5721, 5.7494 83 / 10
Aniksdalsvegen 276 4362 VIGRESTAD 58.5735, 5.7511 83 / 32
Aniksdalsvegen 291 4362 VIGRESTAD 58.5730, 5.7520 83 / 29
Aniksdalsvegen 293 4362 VIGRESTAD 58.5730, 5.7524 83 / 27
Aniksdalsvegen 340 4362 VIGRESTAD 58.5752, 5.7596 83 / 7
Aniksdalsvegen 352 4362 VIGRESTAD 58.5750, 5.7621 114 / 2
Aniksdalsvegen 354 4362 VIGRESTAD 58.5760, 5.7664 115 / 1
Aniksdalsvegen 356 4362 VIGRESTAD 58.5757, 5.7708 115 / 5
Aniksdalsvegen 358 4362 VIGRESTAD 58.5757, 5.7683 115 / 5
Aniksdalsvegen 362 4362 VIGRESTAD 58.5743, 5.7631 114 / 2
Aniksdalsvegen 383 4362 VIGRESTAD 58.5727, 5.7639 114 / 1
Aniksdalsvegen 433 4362 VIGRESTAD 58.5684, 5.7678 113 / 4
Aniksdalsvegen 435 4362 VIGRESTAD 58.5672, 5.7685 114 / 1
Aniksdalsvegen 436 4362 VIGRESTAD 58.5687, 5.7703 113 / 2
Aniksdalsvegen 446 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.7709 113 / 6
Aniksdalsvegen 466 4362 VIGRESTAD 58.5656, 5.7709 113 / 3
Aniksdalsvegen 566 4363 BRUSAND 58.5552, 5.7736 110 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken