Ruglandsvegen 201
4362 VIGRESTAD

Ruglandsvegen 201, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ruglandsvegen 201, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 5 i 1119
  • Grunnkrins: 407 RUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Ruglandsvegen

Ruglandsvegen er ein veg i Hå kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 201.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ruglandsvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5734, 5.7222 81 / 1
Ruglandsvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5733, 5.7229 81 / 1
Ruglandsvegen 13 4362 VIGRESTAD 58.5737, 5.7235 81 / 4
Ruglandsvegen 30 4362 VIGRESTAD 58.5773, 5.7195 81 / 2
Ruglandsvegen 76 4362 VIGRESTAD 58.5800, 5.7228 81 / 3
Ruglandsvegen 191 4362 VIGRESTAD 58.5860, 5.7369 81 / 5
Ruglandsvegen 201 4362 VIGRESTAD 58.5854, 5.7392 81 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken