Steinvegen 10
4362 VIGRESTAD

Steinvegen 10, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinvegen 10, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 183 i 1119
  • Grunnkrins: 403 VIGRESTAD/HAUGLAND
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Steinvegen

Steinvegen er ein veg i Hå kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinvegen 1 4362 VIGRESTAD 58.5675, 5.6926 77 / 193
Steinvegen 2 4362 VIGRESTAD 58.5674, 5.6931 77 / 163
Steinvegen 3 4362 VIGRESTAD 58.5673, 5.6924 77 / 212
Steinvegen 4 4362 VIGRESTAD 58.5672, 5.6928 77 / 181
Steinvegen 5 4362 VIGRESTAD 58.5671, 5.6921 77 / 189
Steinvegen 6 4362 VIGRESTAD 58.5669, 5.6926 77 / 178
Steinvegen 7 4362 VIGRESTAD 58.5668, 5.6919 77 / 184
Steinvegen 8 4362 VIGRESTAD 58.5667, 5.6925 77 / 183
Steinvegen 10 4362 VIGRESTAD 58.5667, 5.6925 77 / 183

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken