Langgata 40B
4362 VIGRESTAD

Langgata 40B, 4362 VIGRESTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langgata 40B, 4362 VIGRESTAD:

  • Postnummer: 4362 VIGRESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 29 i 1119
  • Grunnkrins: 404 VIGRESTAD/HAUGSTAD
  • Valkrins: 5 VIGRESTAD
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Vigrestad

Langgata

Langgata er ei gate i Hå kommune med 86 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 111.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langgata 1 4362 VIGRESTAD 58.5747, 5.6769 72 / 5
Langgata 2 4362 VIGRESTAD 58.5739, 5.6809 76 / 2
Langgata 3A 4362 VIGRESTAD 58.5737, 5.6792 76 / 114
Langgata 3B 4362 VIGRESTAD 58.5735, 5.6796 76 / 115
Langgata 3C 4362 VIGRESTAD 58.5734, 5.6801 76 / 81
Langgata 3D 4362 VIGRESTAD 58.5732, 5.6807 76 / 219
Langgata 3E 4362 VIGRESTAD 58.5730, 5.6812 76 / 28
Langgata 3F 4362 VIGRESTAD 58.5727, 5.6816 76 / 28
Langgata 4 4362 VIGRESTAD 58.5730, 5.6839 76 / 103
Langgata 5 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.6847 76 / 259
Langgata 7 4362 VIGRESTAD 58.5719, 5.6852 76 / 257
Langgata 8 4362 VIGRESTAD 58.5727, 5.6846 76 / 177
Langgata 9 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6858 76 / 514
Langgata 11 4362 VIGRESTAD 58.5715, 5.6855 76 / 515
Langgata 12 4362 VIGRESTAD 58.5728, 5.6856 76 / 89
Langgata 13A 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6849 76 / 260
Langgata 13B 4362 VIGRESTAD 58.5718, 5.6845 76 / 258
Langgata 13C 4362 VIGRESTAD 58.5718, 5.6842 76 / 602
Langgata 15 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6866 76 / 561
Langgata 16 4362 VIGRESTAD 58.5721, 5.6861 76 / 97
Langgata 17A 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6885 76 / 44
Langgata 17B 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6889 76 / 44
Langgata 20 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.6874 76 / 198
Langgata 21 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.6908 77 / 192
Langgata 22 4362 VIGRESTAD 58.5724, 5.6869 76 / 10
Langgata 23 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6911 77 / 192
Langgata 24 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6878 76 / 204
Langgata 25 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6919 77 / 319
Langgata 26A 4362 VIGRESTAD 58.5717, 5.6881 76 / 67
Langgata 26B 4362 VIGRESTAD 58.5720, 5.6887 76 / 316
Langgata 26C 4362 VIGRESTAD 58.5721, 5.6882 76 / 151
Langgata 27 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.6916 77 / 319
Langgata 28 4362 VIGRESTAD 58.5716, 5.6887 76 / 88
Langgata 29 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6927 77 / 98
Langgata 32 4362 VIGRESTAD 58.5714, 5.6903 75 / 15
Langgata 33 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6938 77 / 101
Langgata 34 4362 VIGRESTAD 58.5713, 5.6907 75 / 20
Langgata 35 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6944 77 / 102
Langgata 36 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6913 77 / 63
Langgata 37 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6949 77 / 120
Langgata 38 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6916 77 / 11
Langgata 39 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6954 77 / 112
Langgata 40A 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6921 77 / 29
Langgata 40B 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6924 77 / 29
Langgata 41 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6956 77 / 147
Langgata 42 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6925 77 / 26
Langgata 43 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6960 77 / 70
Langgata 44 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6929 77 / 27
Langgata 45 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.6964 77 / 37
Langgata 46 4362 VIGRESTAD 58.5711, 5.6931 77 / 21
Langgata 47 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6967 77 / 119
Langgata 49 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6970 77 / 116
Langgata 50A 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6937 77 / 49
Langgata 50B 4362 VIGRESTAD 58.5712, 5.6936 77 / 49
Langgata 50C 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.6941 77 / 49
Langgata 51 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6973 77 / 114
Langgata 52 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.6944 77 / 20
Langgata 53 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.6976 77 / 36
Langgata 55 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.6974 77 / 198
Langgata 56 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6951 77 / 53
Langgata 57 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.6981 77 / 322
Langgata 58 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6955 77 / 80
Langgata 60 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.6959 77 / 81
Langgata 66 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6972 77 / 87
Langgata 68 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.6975 77 / 45
Langgata 80 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.6987 77 / 38
Langgata 81 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.6994 77 / 69
Langgata 83 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.6999 77 / 100
Langgata 84 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7011 77 / 82
Langgata 85 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.7003 77 / 109
Langgata 86 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.7018 77 / 57
Langgata 87 4362 VIGRESTAD 58.5704, 5.7007 77 / 96
Langgata 87A 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.7007 77 / 96
Langgata 89 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.7012 77 / 250
Langgata 90 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.7023 77 / 111
Langgata 91 4362 VIGRESTAD 58.5699, 5.7025 77 / 71
Langgata 92 4362 VIGRESTAD 58.5708, 5.7026 77 / 79
Langgata 94 4362 VIGRESTAD 58.5709, 5.7029 77 / 78
Langgata 95 4362 VIGRESTAD 58.5703, 5.7039 77 / 66
Langgata 98 4362 VIGRESTAD 58.5707, 5.7037 77 / 46
Langgata 100 4362 VIGRESTAD 58.5706, 5.7042 77 / 46
Langgata 101 4362 VIGRESTAD 58.5701, 5.7052 77 / 64
Langgata 102 4362 VIGRESTAD 58.5710, 5.7052 77 / 186
Langgata 104 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.7050 77 / 115
Langgata 106 4362 VIGRESTAD 58.5705, 5.7053 77 / 73
Langgata 111 4362 VIGRESTAD 58.5702, 5.7060 80 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken