Eikevegen 10A
4360 VARHAUG

Eikevegen 10A, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eikevegen 10A, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 281 i 1119
  • Grunnkrins: 305 REIESTAD/TJEMSLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad: Varhaug

Eikevegen

Eikevegen er ein veg i Hå kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eikevegen 2 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6505 42 / 256
Eikevegen 4A 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6509 53 / 312
Eikevegen 4B 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6513 53 / 313
Eikevegen 4C 4360 VARHAUG 58.6169, 5.6513 53 / 314
Eikevegen 4D 4360 VARHAUG 58.6169, 5.6513 53 / 315
Eikevegen 4E 4360 VARHAUG 58.6171, 5.6510 42 / 252
Eikevegen 4F 4360 VARHAUG 58.6171, 5.6516 53 / 316
Eikevegen 5 4360 VARHAUG 58.6166, 5.6521 53 / 43
Eikevegen 6 4360 VARHAUG 58.6169, 5.6517 53 / 86
Eikevegen 8 4360 VARHAUG 58.6170, 5.6523 53 / 117
Eikevegen 10A 4360 VARHAUG 58.6172, 5.6519 53 / 281
Eikevegen 10B 4360 VARHAUG 58.6172, 5.6522 53 / 116
Eikevegen 11 4360 VARHAUG 58.6167, 5.6531 53 / 93
Eikevegen 12 4360 VARHAUG 58.6172, 5.6528 53 / 161
Eikevegen 13 4360 VARHAUG 58.6168, 5.6542 53 / 91
Eikevegen 16 4360 VARHAUG 58.6171, 5.6537 53 / 160

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken